Rotterdam | ontwikkeling| appartementen en winkels
Dit oude gebouwenblok in Rotterdam huisveste vroeger onder andere een bioscoop. De ontwikkeling
geeft het blok een gecombineerde woon- en winkelfunctie. In totaal worden 18 appartementen
gerealiseerd, en 4 winkelpanden in de plint. Met de verbouwing ontstaat een levendige plek waar
wonen en ondernemen samenkomen.

Compleet concept
De renovatie van de buitengevel zorgt voor een compleet nieuw gezicht van het blok. Het pand krijgt
een dubbele functie: zowel middensegment huurwoningen als winkelpanden worden onderdeel
gemaakt van het nieuwe concept. De transformatie verbindt de geschiedenis van Rotterdam aan het
hedendaagse stadsbeeld van wonen in combinatie met winkels.

Uitstraling
Het historische verhaal van het gebouwenblok wordt met respect gebruikt in het ontwerp. De
bedrijvigheid van de winkels en het stadse wonen vormen een fraai samenspel. Er wordt optimaal
gebruik gemaakt van de bestaande ruimte en op eigentijdse manier invulling gegeven aan de
eigentijdse woon- en winkelbehoeften.

Beleving
Bij dit project moderniseren we een gebouwenblok aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde. Het
blok heeft na de restauratie en modernisering naast winkelgelegenheid ook een moderne en vooral
comfortabele woonfunctie gekregen met een typisch Rotterdamse beleving: gewoon lekker wonen
en werken, midden in de grote stad.