Ontwerp | School | Haarlem

Oppervlakte: 4500m2 nieuwbouw en 1500m2 verbouw.

DRAW Architecten is gevraagd om de Rudolf Steinerschool te transformeren.
In het ontwerp voegt een nieuwe tussen-zone meer kwaliteiten toe aan de huidige gangenstructuur van het schoolgebouw.
Er ontstaat een spanningsveld tussen de rigide structuur van de wederopbouwschool en de nieuwbouw van de Rudolf Steinerschool.
Een heldere toevoeging van 3 nieuwe volumes maken een duidelijke scheiding tussen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en aanvullende functies die door zowel het primair als het secundaire onderwijs worden gebruikt. Door de nieuwe volumes te draaien ontstaat er een nieuwe entree aan de Belgiëlaan en de groenstructuur.
Deze nieuwe entree zoekt de verbinding met de huidige vrije school school aan de Engelandlaan.

Samenwerkingsverband: Draw Architecten, Vdlee-architect en JeroenSiemens.

 9_20150308 stappen principe024